8 September 2023

ENGLISH TRANSLATION

“My son and I needed help and it is difficult when it is on the other side of the world Denmark – Melbourne but it became easy with help from John Velos from Velos & Velos Lawyers in Melbourne – by telephone or e-mail it was easy – The very best in Wills and Estates – really, really professional – always quick to answer and always legal signed documents – never any doubts and I highly recommend Velos & Velos Lawyers for any kind of help. I Thank Them very much for helping my son and I”.

DANISH TRANSLATION
“Min søn og jeg havde brug for hjælp, og det er svært, når det er på den anden side af jorden Danmark – Melbourne, men det blev nemt med hjælp fra John Velos fra Velos & Velos Advokater i Melbourne – på telefon eller e-mail var det nemt – Det allerbedste inden for testamenter og dødsboer – virkelig, virkelig professionel – altid hurtige til at svare og altid juridisk underskrevne dokumenter – aldrig nogen tvivl, og jeg anbefaler stærkt Velos & Velos Advokater for enhver form for hjælp. Jeg takker dem meget for at hjælpe min søn og jeg”.